Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) LILLA WARTECKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WARTSTOL" zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO osoby, których dane Firma dysponuje informuje, że:
 1. Firma LILLA WARTECKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WARTSTOL" z siedzibą w 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 34 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, złożonych do nas wniosków, prowadzoną korespondencją. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez LILLA WARTECKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WARTSTOL", jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 180, poz. 1860). oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 2. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez LILLA WARTECKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WARTSTOL" dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania wniosków oraz umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Firma ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez LILLA WARTECKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WARTSTOL", w tym profilowaniu.
 4. Prawa przysługujące naszym klientom:
 • dostęp do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. LILLA WARTECKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WARTSTOL" przechowywać będzie Państwa dane osobowe zgromadzone w zasobach Firmy przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z LILLA WARTECKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WARTSTOL" umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Jako Administrator Danych, informujemy, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
Z Administratorem można się kontaktować:
 • telefonicznie: +48 62 78 231 06
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARTSTOL jest rodzinną firmą, która powstała w 1994 roku. Od samego początku naszej działalności wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, stawiając na rozwój i dostosowując się do ich potrzeb. Oferujemy meble na wymiar, pod zabudowę kuchenną oraz zestawy standardowe

Szybki kontakt

 • icon63-600 Kępno, ul. Wrocławska 34
 • iconmeble@wartstol.pl
 • icon tel. +48 62 78 231 06
 • icon fax: +48 62 78 228 33
Top